Magnetic resonance methods to assess cellular metabolism and the formation of reactive

oxygen species in the context of therapeutic approaches

 

Project cod: PNRR-III-C9-2022-I8, CF 190/26.11.2023 (contract nr.760110)

Projector director: Prof. Arnaud Comment

Project program: Planul Național de Redresare și Reziliență al României

Project type: Pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice. Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare.

I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resulrelor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare

Start date: 01 July 2023
End date: 30 June 2026

 

Project abstract: 

Metode moderne de rezonanță magnetică nucleară sunt propuse pentru experiențe moleculare în chimie și biochimie, cu scopul de a fi translatate în clinică. Metodele propuse sunt centrate pe biomarkeri metabolici, în special molecule legate de stresul oxidativ. Observarea acestora prin rezonantă magnetică va fi optimizata in vitro și în celule pentru a evalua impactul unor terapii asupra metabolismului. In celulele sănătoase, tumorale și celulele sistemului imunitar vor putea fi astfel evaluate eficacitatea și toxicitatea metodei terapeutice la timpi scurți - de ordinul zecilor de ore - după aplicarea medicamentelor sau procedurii de iradiere. Transpuși în clinică, biomarkerii propuși vor oferi noi capabilități pentru diagnostic neinvaziv prin rezonanță magnetică, permițând astfel optimizarea tratamentului în timp real.

 

 

O1. Observarea in vitro a cineticii enzimatice relevante pentru metaboliții legați de procesele metabolice oxidative: turnover-ul GSH/GSSG, producția de radicali liberi cu capcane de spin (spin traps) adaptate și scavenging;

O2. Metode de adaptare a ferestrei temporale de observare RMN la cinetica relevantă pentru transformarea substraturilor metabolice, cum ar fi glucoza, glutamina, VitC, GSH, creatina și colina;

O3. Metode combinate de RMN și metode biologice pentru urmărirea metabolică în celulele canceroase și imune;

O4. Evaluarea efectelor tratamentului asupra metabolismului celulelor canceroase și imune.

 

1. Halogen bonded supramolecular assemblies constructed from azulene derivatives and perfluorinated di-/triiodobenzenes, A. Dogaru, A. A. Apostol, C. Maxim, M. Raduca, A. S. Novikov, A. Nicolescu, C. Deleanu, S. Nica, M. Andruh, CrystEngComm, 2023,25, 5243-5261. 

Dissemination1

 

2. Earth’s field NMR relaxation of pre-polarised water protons for real-time detection of free-radical formation, A. Topor, M. A. Voda, P. Vasos, Chem. Commun., 2023, 59, 11672 - 11675.

Dissemination2