Concursuri

01.03.2023 - Asistent de cercetare masterand în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2021-0931 (NanoCatDFTOERR)
  • Institutul de Chimie Organică şi Supramoleculară “C.D. Nenitescu” (ICOS) al Academiei Române organizează concurs in vederea angajării unei persoane pe post de asistent cercetare – masterand in cadrul proiectului: PN-III-P1-1.1-TE-2021-0931 cu titlu “Calcule DFT ca instrument de design a nanocatalizatorilor pentru OER şi ORR cu aplicaţie in energiile regenerabile”(NanoCatDFTOERR) finanţat de UEFISCI. Aplicantul va trebui să aplice metodele chimiei computaţionale pentru a inţelege activitatea clusterilor de tip oxid – (CoFe2O4)n=1-4 pentru oxidarea apei. Candidatul trebuie să deţină diplomă de licenţă şi să fie inscris la master in domeniul chimiei.

Dosarele de concurs pot fi trimise electronic la adresa de email: isabelac.man@gmail.com / isabela.man@icoscdn.ro sau pot fi depuse la secretariatul Institutului de Chimie Organică şi Supramoleculară situat în Splaiul Independentei nr. 202B, Sector 6, Bucureşti. Persoană de contact: Dr. Traistaru (Man) Isabela.

Data limită de depunere a dosarelor: 31.03.2022

Selecţia va consta in: analiza dosarului (proba eliminatorie - lipsa unui document solicitat sau neindeplinirea unei cerinţe obligatorii atrage după sine eliminarea din concurs) şi interviul (se va desfăşura la sediul ICOS sau on-line). Data interviului va fi anunţată ulterior pe site.

  • În vederea ocupării poziţiei vacante de asistent cercetare (masterand) în cadrul proiectului, un singur candidat a depus dosarul.

În urma verificării eligibilităţii dosarului de către comisia de concurs, candidatul a fost declarat eligibil.

Eventualele contestaţii se pot depune până la data de 05.04.2023, ora 16.00, la sediul Institutului.

Interviul se va sustine (la sediu sau online) pe data de 06.04.2023, începând cu ora 10.00.

  • În urma interviului de pe data de 06.04.2023 ora 10 candidatul a fost admis. 
Eventualele contestații se pot depune până la data de 07.04.2023 ora 16 la sediul Institutului.