descriere

 

Chimie metalosupramoleculară și inginerie cristalină

 

Teme de cercetare:

Sisteme supramoleculare asamblate prin intermediul interacțiilor covalente și non-covalente; design-ul și sinteza de tectoni angulari utilizați în construcția de arhitecturi 1-D, 2-D și 3-D.

Materiale magnetice moleculare proiectate folosind liganzi organici selectati rational pentru a favoriza interactiile magnetice intre purtatorii de spin metalici si/sau oragnici. 

Comutatori molecularidesign-ul și sinteza materialelor moleculare sensibile la stimuli, prin asocierea unităților fotocromice cu derivați azulenici în scopul dezvoltării de comutatori inteligenți.

Materiale multifuncționale – ingineria cristalină a cuștilor organice și metal-organice electroactive; design-ul rațional al rețelelor metal-organice pentru separarea izotopilor hidrogenului; design-ul de sisteme π-conjugate pentru recunoașterea unor diverse specii cationice și/sau anionice.

Funcționalizarea covalentă a grafenelor pentru dezvoltarea de electrozi inovativi în componența pilelor de combustibil tip membrană schimbătoare de protoni, prin utilizarea fragmentelor azulenice electrochimic active.

Complecși moleculari heterospin în componența cărora intră radicali persistenți și stabili nitronil-nitroxid și ioni metalici paramagnetici.

Image
Dr. Simona Nica
Dr. Simona NicaCS II / Șef laborator / ORCID: 0000-0001-5666-9043simona.nica@ccocdn.ro

Sinteză organică fină și caracterizarea fizico-chimică a sistemelor azulenice π-conjugate ce posedă proprietăți de optică non-lineară sau abilități foto-comutatoare; ingineria cristalină a sistemelor supramoleculare organice și a materialelor poroase metal-organice, auto-asamblarea tectonilor organici electroactivi; sinteza cuștilor organice și a rețelelor covalent-organice; sinteza de senzori organici fluorescenți capabili să recunoască specii anionice/cationice; design-ul și sinteza de compuși biologic activi.

Dr. Anamaria Hanganu
Dr. Anamaria HanganuCS III / ORCID: 0000-0002-0433-752Xanamaria_hanganu@yahoo.com

Analiza structurală a hidrazonelor în componența cărora intră fragmente azulenice, adecvate pentru recunoașterea cationilor toxici (Hg, Cd, Pb), precum și a hidrazidelor obșținute prin asocierea fragmentelor azulenice cu fragmente tioureice/ureice, în scopul dezvoltării de senzori biologici utilizând spectroscopia RMN; derularea de studii spectroscopice RMN pentru determinarea structurală și pentru studiul interacțiilor compușilor chimici și biochimici.

Dr. Adrian E. Ion
Dr. Adrian E. IonCS IIIadrianion.ro@gmail.com

Sinteza și caracterizarea fizico-chimică a compușilor coordinativi, sinteza liganzilor și chimie coordinativă; dezvoltarea de sisteme metalice supramoleculare noi; investigații electrochimice ale materialelor multifuncționale; investigații host-guest.

Dr. Andreea Dogaru
Dr. Andreea DogaruCSg.a.dogaru@gmail.com

Sinteza organică a liganzilor și a compușilor coordinativi; ingineria cristalină a sistemelor supramoleculare covalente și non-covalente; caracterizări fizico-chimice avansate și investigații spectroscopice ale materialelor multifuncționale.

Dr. Diana Dragancea
Dr. Diana DraganceaCS III / ORCID: 0000-0003-4160-8752ddragancea@gmail.com,
Activități de cercetare ce cuprind sinteza și caracterizarea compușilor coordinativi mono- și polinucleari ai metalelor d/f cu liganzi de tip baze Schiff.
Ph.D. student Andrei-Alunel Patrascu
Ph.D. student Andrei-Alunel PatrascuAsistent de cercetare / ORCID: 0000-0002-0786-3699andrei.patrascu@gmail.com

Sinteza compușilor organici, radicali organici stabili nitronil nitroxide, compuși de coordinare polinucleari și heterospin (2p-3d, 2p-4f, 3d-4f, 2p-3d-4f, and 3d-4f-5d). Caracterizarea fizico-chimică a liganzilor organici și a compușilor acestora. Inginerie cristalină. Difracție de raze X pe monocrystal și pe pulbere.

Drd. Cristian Spinu
Drd. Cristian SpinuAsistent de cercetarecristisp93@gmail.com

Design-ul și sinteza liganzilor și a compușilor de coordinare; caracterizări fizico-chimice a moleculelor utilizând tehnici standard; începător în arta cristalizării.

Drd. Mihai Raduca
Drd. Mihai RaducaAsistent de cercetare / ORCID: 0000-0002-3996-6094mihai.raduca@chimie.unibuc.ro

Sinteza liganzilor organici și a compușilor coordinativi; caracterizări fizico-chimice și spectroscopice ale liganzilor și produșilor de coordinare; caracterizarea compușilor coordinativi prin difracție de raze X pe monocristal și pudră.

Drd. Diana Eftemie
Drd. Diana EftemieAsistent de cercetaredeftemie@yahoo.com

Design-ul și sinteza compușilor coordinativi cu liganzi de tip bază Schiff ; caracterizarea fizico-chimică a sistemelor obținute.

Student Ștefan Dimitriu
Student Ștefan DimitriuAsistent Istefan.dimitriu.02@gmail.com

Sinteza și caracterizarea de liganzi și compuși coordinativi bazați pe reacții Mannich și Schiff și unități radical nitronil nitroxid.

Dipl. Catalina-Ioana Zamfir
Dipl. Catalina-Ioana ZamfirAsistent de cercetareionescu.catalina98@yahoo.com
Sinteza de radicali ce conțin fragmente azulenice; caracterizări fizico-chimice.
Cătălin Dumitru Turcu
Cătălin Dumitru TurcuStudentturcu.catalin01@yahoo.com

Design si sinteza de comutatori organici, liganzi pentru sinteza de combinatii complexe cu proprietati fotochimice interesante; caracterizări fizico-chimice ale compusilor obţinuţi.

Valentin-Laurenţiu Virgil
Valentin-Laurenţiu VirgilStudentvalentinvirgil04@gmail.com

Sinteză organică de liganzi, combinaţii complexe oligonucleare, polimeri de coordinare, siteme supramoleculare şi analize spectroscopice.

   Photo credit for all: Traian Pasatoiu

Coperți:

 “One-dimensional coordination polymers constructed from di- and tri-nuclear {3d–4f} tectons.A new useful spacer in crystal engineering: 1,3-bis(4-pyridyl)azulene”, A. E. Ion, S. Nica, A.M. Madalan, C. Maxim, M. Julve, F. Lloret, M. Andruh, CrysEngComm, 2014, issue 3;  

An original 3D coordination polymer constructed from trinuclear nodes and tetracarboxylato spacers”, A. S. Dinca, A. Dogaru, A. E. Ion, S. Nica, D. Dumitrescu, S. Shova, F. Lloret, M. Julve, M. Andruh, CrysEngComm, 2021, issue 6;


"Halogen bonded supramolecular assemblies constructed from azulene derivatives and perfluorinated di-/triiodobenzenes, A. Dogaru, A. A. Apostol, C. Maxim, M. Raduca, A. S. Novikov, A. Nicolescu, C. Deleanu, S. Nica, M. Andruh, CrystEngComm, 2023, issue 37"

 

 rezultate1  rezultate2  rezultate4

 

 

“New Cyanido-Bridged Heterometallic 3d-4f 1D Coordination Polymers: Synthesis, Crystal Structures and Magnetic Properties”, D. Dragancea, Gh. Novitchi, A. M. Mădălan, M. Andruh, Magnetochemistry, 2021, Volume 7, Issue 6.

rezultate3


1. Design, Synthesis, and Biological Evaluation of New Azulene-Containing Chalcones, D. Bala, L.-I. Jinga, M. Popa, A. Hanganu, M. Voicescu, C. Bleotu, L. Tarko, S. Nica, Materials, 2022, 15, 1629, DOI: 10.3390/ma15051629.

2. Trinuclear cyanido-bridged MII-WV complexes (M= Mn, Co): Crystal structures and magnetic properties, D. Dragancea, Gh. Novitchi, A. M Madalan, M.-G. Alexandru, S. Shova, M. Andruh, Polyhedron, 2022, 220, 115839, DOI: 10.1016/j.poly.2022.115839.

3. A New Nitronyl-nitroxide Ligand for Designing Binuclear LnIII Complexes: Syntheses, Crystal Structures, Magnetic and EPR Studies, M. Răducă, D. O. T. A. Martins, C. A. Spinu, M. Hillebrand, F.Tuna, G. Ionita, A. M. Madalan, C. Lecourt, J.-P. Sutter, M. Andruh, Eur. J. Inorg.Chem. 2022, DOI: 10.1002/ejic.202200128

4. An original 3D coordination polymer constructed from trinuclear nodes and tetracarboxylato spacers, A. S. Dinca, A. Dogaru, A. E. Ion, S. Nica, D. Dumitrescu, S. Shova, F. Lloret, M. Julve, M. Andruh, CrystEngComm., 2021, 23, 1332, DOI: 10.1039/D0CE01667E

5. Synthesis, crystal structure, magnetic, spectroscopic, and theoretical investigations of two new nitronyl-nitroxide complexes, C. A. Spinu, C. Pichon, G. Ionita, T. Mocanu, S. Calancea, M. Raduca, J. P. Sutter, M. Hillebrand, M. Andruh, J. Coord. Chem. 2021, 74, 279, DOI:10.1080/00958972.2021.1871900

6. Organic co-crystals of 1,3-bis (4-pyridyl) azulene with a series of hydrogen-bond donors, A. E. Ion, A. Dogaru, S. Shova, A. M. Madalan, O. Akintola, S. Ionescu, M. Voicescu, S. Nica, A. Buchholz, W. Plass, M. Andruh, CrystEngComm., 2018, 20, 4463, DOI: 10.1039/C8CE00945G

7. Synthesis and properties of fluorescent 4′-azulenyl-functionalized 2, 2′: 6′, 2″-terpyridines, A. E. Ion, L. Cristian, M. Voicescu, M. Bangesh, A. M. Madalan, D. Bala, C. Mihailciuc, S. Nica, Beilstein J. Org. Chem., 2016, 12, 1812, DOI: 10.3762/bjoc.12.171

8. Visible-light triggered photoswitching systems based on fluorescent azulenyl-substituted dithienylcyclopentenes, E. A. Dragu, A. E. Ion, S. Shova, D. Bala, C. Mihailciuc, M. Voicescu, S. Ionescu, S. Nica, RSC Adv., 2015, 5, 63282 , DOI: 10.1039/C5RA11974J

9. Two-Dimensional Coordination Polymers Constructed Using, Simultaneously, Linear and Angular Spacers and Cobalt(II) Nodes. New Examples of Networks of Single-Ion Magnets,  A. E. Ion, S. Nica, A. M. Madalan, S. Shova, J. Vallejo, M. Julve, F. Lloret, M. Andruh., Inorg. Chem., 2015, 54, 16, DOI: 10.1021/ic5025197

10. Andrei A. Patrascu, Sergiu Calancea, Matteo Briganti, Stéphane Soriano, Augustin M. Madalan, Rafael A. Allao Cassaro, Andrea Caneschi, Federico Totti, Maria G. F. Vaz and Marius Andruh. A chimeric design of heterospin 2p–3d, 2p–4f, and 2p–3d–4f complexes using a novel family of paramagnetic dissymmetric compartmental ligands, Chem. Commun., 2017, 53, 6504. DOI: 10.1039/C7CC03236F

11. Andrei A. Patrascu, Matteo Briganti, Stéphane Soriano, Sergiu Calancea, Rafael A. Allão Cassaro, Federico Totti, Maria G. F. Vaz and Marius Andruh, SMM behavior tuned by an exchange coupling LEGO® approach for chimeric compounds: First 2p-3d-4f hetero-tri-spin complexes with different metal ions bridged by one aminoxyl group, Inorg. Chem., 2019, 58, 19, 13090. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.9b01998

12. Andrei A. Patrascu, Sergiu Calancea, Rafael A. Allão Cassaro, Stéphane Soriano, Augustin M. Madalan, Catalin Maxim, Miguel A. Novak, Maria G. F. Vaz and Marius Andruh. One-dimensional coordination polymers constructed from binuclear 3d–4f nodes and isonicotinato spacer, CrystEngComm, 2016, 18, 4779. DOI: 10.1039/C6CE00729E


Asocierea procesului de adsorbtie cuantică cu sinteza de noi reţele metal-organice (MOF) pentru a dezvolta o tehnologie nouă de separare izotopică- PN-III-P2-2.1-PED-2019-2079 (contract 469PED/2020) - https://www.chimie.unibuc.ro/cercetare/anorganica/HYSO-MOF/HYSO-MOF.pdf

Rezumat: Dezvoltarea unei tehnologii rentabile și non-poluante de separare a izotopilor hidrogenului, utilizând o rețea metal-organică poroasă (MOF) construită pornind de la unități asamblatoare rațional alese, prezintă un interes deosebit în știința materialelor. Recent, rețelele de tip MOF au fost investigate pentru abilitatea acestora de separare a H2/D2, explicată printr-un mecanism chimic de selecție cuantică (CAQS). Spre deosebire de majoritatea rețelelor metal-organice poroase raportate în literatură, structura 3D de tip MOF dezvoltată în cadrul grupului nostru, 3[Cu2(mand)2(hmt)]·H2O, pornind de la noduri binucleare, hexametilentetraamina și acid mandelic ca spacer-i, a fost sintetizată în condiții clasice de reacție și folosind materii prime ieftine. Mai mult decât atât, această structură prezintă porozitate permanentă, stabilitate termică și o capacitate ridicată de stocare a H2. Având în vedere aceste proprietăți importante, propunem acest compus drept candidat în dezvoltarea unei tehnologii de separare a izotopilor hidrogenului. În procesul de selecție cuantică, dimensiunea porilor joacă un rol cheie în determinarea cineticii de difuzie, în consecință asupra întregului proces de separare. În acest sens, intenționăm ca în primul rând să analizăm capacitatea Zn(II) ca centru metalic în compoziția unei rețele metal-organice izostructurale, de a separa în mod eficient izotopii hidrogenului. În al doilea rând, ne vom axa pe modificarea dimensiunii porilor și a stabilității termince prin modificarea componentelor organice, cu scopul de a dezvolta o familie de MOF-uri cu structuri și proprietăți stabilite a priori. În cele din urmă, pentru materialul poros care prezintă cea mai eficientă abilitate de separare izotopică, ne propunem să dezvoltăm o tehnologie inovativă, folosind o instalație care permite analiza desorbției termice la temperaturi joase (pana la 20 K) prin spectrometrie de masă, instalație unică în România asamblată în cadrul institutului ICSI Rm. Valcea.