descriere

 

Teme de cercetare:

Valorificarea bioresurselor
– înlocuirea materialelor de natură petrochimică cu materiale și intermediari obținuți prin valorificarea resurselor regenerabile (de ex. uleiuri vegetale funcționalizate chimic, obținerea de esteri mentilici ai diverșilor acizi grași etc.). Sisteme durabile de procesare a biomasei prin utilizarea ultrasunetelor (de ex. fragmentarea lignocelulozei).

Valorificarea produșilor secundari din industrie – transformarea compușilor secundari rezultați în urma proceselor industriale în produși cu valoare adăugată (de ex. alchilpirazine utilizate în industria alimentară pornind de la uleiul de fuzel provenit din procesul de fermentație alcoolică; derivatizări ale glicerinei la compuși de aditivare a combustibililor pentru integrarea durabilă a producției de biodiesel).

Valorificarea deșeurilor – conversia produselor ajunse la sfârșitul ciclului de viață în materiale cu utilitate în viața cotidiană (de ex. transformarea deșeurilor de PET în diferite tipuri de spume poliuretanice prin metoda glicolitică cuplată cu reacția de transesterificare folosindu-se catalizatori green).

Image
Dr. Ing. Florina Teodorescu
Dr. Ing. Florina TeodorescuCS III/ șef departamentflorina.teodorescu@ccocdn.ro

Cercetător cu experiență în sinteză organică și tehnici de analiză pentru identificarea, separarea și caracterizarea diferiților compuși chimici (GC-MS, HPLC-MS, RMN, VCD). Cunoștințe avansate atât în domeniul stereochimiei și a sintezelor enantioselective (sinteză TADDOLI), cât și în sinteze organice în cataliză eterogenă (obținerea timolului și a carvacrolului, sinteză de N-oxizi și săruri de piriliu). A făcut parte din numeroase proiecte de cercetare cu diverse subiecte, fiind atât membru în echipă cât și director de proiect.

Dr. Ing. Emeric Bartha
Dr. Ing. Emeric BarthaCS IIemerik_bartha@yahoo.com

Cercetător cu vastă experiență în sinteză organică și tehnologia compușilor organici având multe procese tehnologice omologate (sinteza totală a vitaminei E, sinteză de substanțe odorante, sinteză de membrane lichide etc.). A coordonat numeroase proiecte de cercetare având drept subiect principal reciclarea deșeurilor de PET prin metode chimice inovative pentru a obține spume poliuretanice de diverse tipuri. Expertiză avansată în tehnici analitice, precum titrimetrie, gravimetrie, GC, HPLC, spectroscopie (RMN, IR, UV-Vis).

Dr. Maricela Toma
Dr. Maricela TomaCS IIItoma.cco.2010@gmail.com

Cercetător cu experiență în aplicații moderne ale ultrasunetelor în știința și tehnologia prelucrării biomasei și elucidarea structurii compușilor naturali prin metode spectroscopice. Expertiză în metode eficiente de extracție a compușilor cu activitate biologică (nutraceutice și produse farmaceutice, bioerbicide) și în separarea ghidată de biotestare a unor substanţe biologic active (compuși alelochimici).

Drd. Andrei-Iulian Slabu
Drd. Andrei-Iulian SlabuACSandrei.slabu@ccocdn.ro

Doctorand cu cunoștințe în funcționalizarea uleiurilor vegetale folosind cataliza eterogenă și caracterizarea compușilor obținuți. Extracție de compuși naturali și caracterizarea acestora prin metode de spectroscopie (IR, RMN) și cromatografie (HPLC).

Drd. Robert-Andrei Țincu
Drd. Robert-Andrei ȚincuACSrobert.tincu@ccocdn.ro

Doctorand cu cunoștințe în sinteza și caracterizarea transportorilor lipidici nanostructurați (NLC), valorificarea deșeurilor de PET folosind catalizatori inovatori prietenoși cu mediul, extracția compușilor naturali. Caracterizarea compușilor obținuți folosind metode de spectroscopie (IR, RMN).

Ing. Laura Miu
Ing. Laura MiuACSlaura.miu@ccocdn.ro

Student masterand cu cunoștințe în valorificarea și funcționalizarea uleiurilor vegetale și caracterizarea compușilor obținuți, obținerea de oleogeluri cu factor de protecție solară pornind de la uleiuri vegetale.

Valerica Dinu
Valerica DinuTehnician
Elena Hefner
Elena HefnerTehnician

BREVETE

1. M. M. Duldner, S. Căpitanu, B. Cursaru, A. Sârbu, S. Apostol, E. Bartha, S.F. Ion, S. A. Gârea, M. Ionescu, “Oligoester-polioli din deşeuri de polietilentereftalat şi materiale regenerabile, procedeu de obţinere a acestora, şi compoziţie pentru spume poliuretanice stropite, încorporând respectivii oligoesteri-polioli”, RO 133049 B1, 30.03.2021

2. M. M. Duldner, S. Iancu, S. Căpitanu, E. Bartha, S. Nica, A. Sârbu, M. Ionescu, S. A. Gârea, “Oligoester-polioli aromatic-aromatic alifatici din deșeuri de polietilentereftalat și monomeri provenind din resurse regenerabile, și procedeu de obținere a acestora”, RO 131976 B1, 30.06.2021

3. M. M. Duldner, A. M. Coman, T. V. Iordache, A. Sârbu, E. Bartha, R. Țincu, A. Ghebaur, C. M. Damian, G. Surdu, A. Savastre, “Compozite politester-eter polioli/montmorilonit pentru spume poliuretanice semiflexibile (nano)compozite și procedeu de obținere a acestora”, A2019-0845.
 
 
CERERI DE BREVET

1. M. M. Duldner, A. M. Coman, T. V. Iordache, A. Sârbu, E. Bartha, R. Țincu, A. Ghebaur, C. M. Damian, G. Surdu, A. Savastre, “Compozite politester-eter polioli/montmorilonit pentru spume poliuretanice semiflexibile (nano)compozite și procedeu de obținere a acestora”, RO 135061 A2, 30.06.2021

2. M. M. Duldner, A. M. Coman, T. V. Iordache, A. Sârbu, E. Bartha, F. Teodorescu, A. Ghebaur, V. I. Chițulescu, G. Surdu, S. Popa “Polioli cu structura poliester-amidică conținând unități structurale mezogene pentru spume poliuretanice semiflexibile și procedeu de obținere a acestora”, RO 135066 A2, 30.06.2021

 1. Plant-Based Resins Obtained from Epoxidized Linseed Oil Using a MgAl Hydrotalcite Catalyst, A. Slabu, N.D. Banu, B. Balanuca, F. Teodorescu, R. Stan, U.P.B. Sci. Bull., Series B, 2022, 84, 45
 2. Metal-containing Ionic Liquids as Catalyst in PET Glycolysis, R. Țincu, A. Slabu, C. Stavarache, M.M. Duldner, E. Bartha, F. Teodorescu, Mater. Plast., 2022, 59, 1
 3. DES-Based Biocatalysis as a Green Alternative for the l-Menthyl Ester Production Based on l-Menthol Acylation, Ion, F. Olănescu, F. Teodorescu, R. Țincu, D. Gheorghe, V.I. Pârvulescu, M. Tudorache, Molecules, 2022, 27, 5273,
  DOI: 10.3390/molecules27165273
 4. Novel Polyurethanes Based on Recycled Polyethylene Terephthalate: Synthesis, Characterization, and Formulation of Binders for Environmentally Responsible Rocket Propellants, F.M. Dîrloman, G. Toader, T. Rotariu, T.V. Țigănescu, R.E. Ginghină, R. Petre, F. Alexe, M.I. Ungurean, E. Rusen, A. Diacon, A. Ghebaur, M. Dudlner, A.E. Coman, R. Țincu, Polymers, 2021, 13, 3828, DOI: 3390/polym13213828
 5. Dye Removal from Wastewaters using Grape Seed Residues, R. Ținu, C. Todașcă,
  Artem, A.-I. Nicoară, Rev. Roum. Chim., 2021, 66, 185,
  DOI: 10.33224/rrch.2021.66.2.09
 6. Vapor Phase Synthesis of Alkylpyrazines Over ZnAl Mixed Oxide Derived from Layered Double Hydroxides Obtained by the Mechanochemical Method,
  Teodorescu, A. I. Slabu, O. D. Pavel, React. Kinet. Mech. Catal., 2021, 133, 863, DOI: 10.1007/s11144-021-02013-9
 7. A Comparative Study on the Catalytic Activity of ZnAl, NiAl, and CoAl Mixed Oxides Derived from LDH Obtained by Mechanochemical Method in the Synthesis of 2-Methylpyrazine, F. Teodorescu, A. I. Slabu, O. D. Pavel, R. Zavoianu, Catal. Commun., 2020, 133, 105829, DOI: 10.1016/j.catcom.2019.
 8. Attempts to Upcycle PET Wastes into Bio-based Long-lasting Insulating Materials,
  Duldner, E. Bartha, S. Căpitanu, S. Nica, A.E. Coman, R. Țincu, A. Sârbu, P.I. Filip, S. Apostol, S. Garea, Rev. Chim., 2019, 70, 2301, DOI: 10.37358/RC.19.7.7328
 9. Functionalized 1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene (TBD) as Novel Organocatalyst for Efficient Depolymerization of Polyethylene Terephthalate (PET) Wastes, S. Nica, M. Duldner, A. Hanganu, S. Iancu, B. Cursaru, A. Sârbu, P. Filip, E. Bartha, 2018, 69, 2613, DOI: 10.37358/RC.18.10.6591
 10. Mechanistic Investigations of the Organocatalytic Depolymerization of PET Waste with Isosorbide, S. Nica, S. Ionescu, A. Hanganu, M. Duldner, S. Iancu, A. Sârbu, P. Filip, E. Bartha, Rev. Chim., 2018, 69, 1319, DOI: 10.37358/RC.18.6.6318
 11. Selective alkylation of m-cresol with isopropyl alcohol under
  solvent-free conditions
  , F. Teodorescu, A. Enache, M. Săndulescu,
  Arkivoc, 2017, part v, 58, DOI: 10.3998/ark.5550190.p009.943
 12. Glycolytic Depolymerization of Polyethylene Terephthalate (PET) Wastes – organic vs. metal-catalysis, S. Nica, A. Hanganu, A. Tănase, M. Duldner, S. Iancu, C. Drăghici, P.I. Filip, E. Bartha, Rev. Chim., 2015, 66, 1105
 13. Addition of Alcohols to Acrylic Compounds Catalyzed by Mg–Al LDH, F.
  Teodorescu, M. Deaconu, E. Bartha, R. Zăvoianu, O. D. Pavel, Catal.
  , 2014, 144, 117, DOI: 10.1007/s10562-013-1108-1
 14. Memory effect of hydrotalcites and its impact on cyanoethylation reaction, F. Teodorescu, A. M. Pălăduță, O. D. Pavel, Mater. Res. Bull., 2013, 48, 2055, DOI: 10.1016/j.materresbull.2013.02.018
 15. Glycolysis of PET Wastes with Isosorbide – Identification and Characterization of Hydroxy Oligoesters, E. Bartha, S. Iancu, M. Duldner, M.D. Vuluga, C. Drăghici, F. Teodorescu, D. Gherase, Rev. Chim., 2011, 62, 401


Tehnologie ecologică de obținere a unor poliester-polioli pentru spume poliuretanice stropite din deșeuri de PET și materii prime regenerabile- PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0355 (contract 46PTE/2020) -
https://www.icpaomedias.ro/index.php/proiecte-in-derulare/ecorepol

Rezumat: Acest proiect își propune dezvoltarea la scară pilot industrial unei tehnologii ecologice de sinteză a unor oligoester-polioli cu structură chimică dirijată și proprietăți proiectate, astfel încât să fie adecvați utilizării ca intermediari în obținerea spumelor poliuretanice rigide (PUR) stropite, prin reciclarea chimică a deșeurilor de polietilentereftalat (PET), utilizând ca agenți de scindare și/sau modificare chimică co-monomeri regenerabili, sau care pot fi obținuți din materiale regenerabile prin procedee biochimice și/sau chimice, în prezența unor catalizatori organici, în scopul creșterii performanțelor procesului, eficientizării energetice și evitării contaminării produselor cu metale grele. Tehnologia de laborator de sinteză a poliester-poliolilor din deșeuri de PET și materiale regenerabile în prezența de catalizatori organici a fost elaborată de Centrul de Chimie Organică al Academiei C.D. Neniţescu (CCO) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie (ICECHIM), în colaborare, în cadrul unui proiect PN-II și, în baza acesteia, a fost înaintată o cerere de brevet de invenție la OSIM. Prin proiect se dorește perfecționarea tehnologiei, în sensul maximizării conținutului în deșeuri de PET și monomeri regenerabili în compoziția chimică a poliester-poliolilor și optimizării parametrilor reacțiilor pentru eficientizarea economică și energetică maximă a procesului, precum și dezvoltarea și validarea tehnologiei la nivel pilot industrial, la partenerul agent economic Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice (ICPAO) Mediaș, prin demonstrarea funcționalității în condiții reale de operare, testarea produsului la obținerea spumelor poliuretanice stropite în condiții reale de exploatare (de către un agent economic producător de spume poliuretanice stropite sub formă de serviciu angajat cu terți), și validarea încadrării caracteristicilor acestora în cele ale caracteristicilor spumelor PUR stropite standard.

Metodă biocatalitică în mediu de solvent eutectic pentru producerea derivaților naturali ai mentolului ca arome de interes pentru industria alimentară

 - PN-III-P2-2.1-PED-2019-4561 (contract : 376PED/2020) - https://www.chimie.unibuc.ro/cercetare/cataliza/PN-III-P2-2_1-PED-2019-4561/

Rezumat: Proiectul BIOMENTH propune realizarea, optimizarea și validarea unei metode biocatalitice (lipază biocatalizator) fezabile bazată pe utilizarea unui mediu de tipul solvent eutectic (deep eutectic solvent - DES) pentru producerea unor derivați ai (-)-mentolului cu proprietăți de arome îmbogățite, care constituie un real interes pentru industria alimentară. BIOMENTH propune o metodă enzimatică de acilare a (-)mentolului cu structuri de tip acizi grași (de interes acizi grași omega 3/6/9) la esteri ai acizilor grași (MEFA). Produșii MEFA sunt importanți pentru industria alimentară deoarece combină proprietățile de aromă ale (-)-mentolului cu proprietățile curative ale acizilor grași (acizi omega 3/6/9). În plus, MEFA oferă o eliberare treptată a aromei prin hidroliza grupării esterice și totodata o acțiune rapidă de penetrare a membranei celulare implicând o digestie ușoară.

Metoda enzimatică propusă implică acțiunea enzimei lipază în forma imobilizată (modelul imobilizării covalente, CLEA și/sau CLEMPA), care va acționa într-un mediu DES pentru acilarea (-)-mentolului cu structuri de tip acizi grași. Mediul DES va fi realizat prin amestecarea eficientă a mentolului și a agentului de acilare. Reacția va porni în momentul adăugării enzimei în sistem. În plus, BIOMENTH propune optimizarea și validarea metodei biocatalitice în vederea utilizării viitoare la nivel industrial.