Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară „C. D. Nenitzescu” are următoarele dotări: i) sinteză: linie Schlenk pentru efectuarea reacțiilor în atmosferă inertă; flash-cromatograf; evaporator rotativ; reactor cu microunde – BIOTAGE (https://erris.gov.ro/Organic_Synthesis); ii) analiză: lampă cu mercur de înaltă presiune; UV-Vis Varian, Cary 100, HPLC Agilent 1100/1200 Series, coloană analitică și semipreparativă.

Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară „C. D. Nenitzescu” dispune de următoarele echipamente: Spectrometre RMN Varian Gemini 300BB, LC-MS-MS triplu quadrupol Varian 1200L cu interfață ESI, FT-IR Bruker Vertex 70: https://erris.gov.ro/Materials_Characterization; https://erris.gov.ro/Spectral_Molecularhttps://erris.gov.ro/Chromato-MS.

 

descriere

 

Spectroscopie de rezonanță magnetică nucleară (RMN)

Spectroscopie în infraroșu (FT-IR)

Spectroscopie de masă (SM)

Spectrometrie UV-Vis

Cromatografie HPLC

Cromatografie de gaze 

Dr. Miron Theodor Căproiu
Dr. Miron Theodor CăproiuCS I / Șef laborator / ORCID: 0000-0001-7578-5314dorucaproiu@gmail.com

Domeniu de interes: chimie organică, analiză instrumentală, compuşi organici, rezonață magnetică nucleară, spectroscopie IR și UV-Vis, chimie supramoleculară.

Dr. Draghici Constantin
Dr. Draghici ConstantinCS I / ORCID: 0000-0001-7128-4205cst_drag@yahoo.com

Domeniu de interes: chimie organică, sinteza organică, rezonață magnetică nucleară, spectroscopie IR și UV-Vis, chimie supramoleculară.

Dr. Anamaria Hanganu
Dr. Anamaria HanganuCS III / ORCID: 0000-0002-0433-752Xanamaria_hanganu@yahoo.com

Caracterizarea structurală prin spectroscopie RMN a unor receptori (hidrazide / hidrazone) de anioni/cationi; investigarea prin spectroscopie RMN a capacității de legare / recunoaștere a anionilor / cationilor și determinarea constantei de asociere. Lucrează pe spectrometrele RMN Bruker Fourier 300 MHz și Bruker Avance Plus 500 MHz în colaborare cu Universitatea din București, Facultatea de Chimie.

Dr.  Maganu Maria
Dr. Maganu MariaCS III / ORCID: 0000-0002-9044-358Xmmaganu@yahoo.com

Domeniu de interes: spectroscopia de infraroșu FT-IR, RMN, UV-Vis, VCD. Identificarea și caracterizarea prin spectroscopie FT-IR, RMN a compușilor organici, anorganici, diferiți compuși chimici cu aplicații în industria de medicamente, industria farmaceutică, in medicină, chimia alimentară, etc. Caracterizarea și analiza structurală prin RMN de înaltă rezoluție de proton, carbon-13 şi FT-IR a intermediarilor și compușilor finali cu structură de nucleozide, prostaglandine, amine policiclice, flavone (luteolină și derivați), compuși hibrizi. Lucrează pe spectrometrul de infraroșu FT-IR Bruker VERTEX 70.

Dr. Ing. Victorița Tecuceanu
Dr. Ing. Victorița TecuceanuCS II / ORCID: 0000-0001-5974-8513vichi_tecu@yahoo.com

Caracterizarea calitativă prin spectrometrie de masă a compușilor nou obținuți în cadrul activității de cercetare desfășurate în ICOS „C.D. Nenițescu”, analiza calitativă și cantitativă a extractelor de plante. Lucrează pe LC-MS-MS triplu quadrupol Varian 1200L cu interfață ESI şi GC-MS AGILENT GC-6890 N.

Infrastructură utilizată în comun cu Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti

 

Spectrometrele RMN Bruker 300 și 500 MHz - Dr. Anamaria Hanganu.
Acces la: Difractometru de raze X pe monocristal (Rigaku XtaLAB Synergy, monocromator MoKα (λ = 0.71073 Å); Difractometru de raze X pe pulbere (Proto AXRD, monocromator CuKα (λ =1.54059 Å); Spectrometru FT-IR, BRUKER TENSOR 70; Spectrometru Jasco 1500 cu sferă integratoare pentru măsurători în fază solidă; Spectrofotometru Jasco 670 pentru probe solide; Spectrofluorimetru Jasco FP 6500 pentru probe solide si lichide.

1. Hopf Fibration on Relationship Between Dihedral Angle θHnHn+1[deg] and Vicinal Angle ϕ[deg], Angles Calculated from NMR Data with 3-Shere Approach and Java Script, C.-I. Mitan, E. Bartha, C. Draghici, M.-T. Caproiu, P. Filip, R.M. Moriarty, Sci. J. Chem., 2022, 10(1), 21-31, doi: 10.11648/j.sjc.20221001.13.

2. Synthesis, Characterization, and Biological Evaluation of Novel N-{4-[(4-Bromophenyl)sulfonyl]benzoyl}-L-valine Derivatives, T.-V. Apostol, M.C. Chifiriuc, L.-I. Socea, C. Draghici, O.T. Olaru, G.M. Nitulescu, D.-C. Visan, L.G. Marutescu, E.M. Pahontu, G. Saramet, S.-F. Barbuceanu, Processes, 2022, 10, 1800, doi.org/10.3390/pr10091800.

3. Investigation of thermochemical Features of Gamma Irradiated Tryptophan Stereoisomers, A. Neacsu, D. Gheorghe, V. Tecuceanu, Ş. Perişanu, J. Mex. Chem. Soc., 2022, 66(1), doi.org/10.29356/jmcs.v66i1.1627.

4. A new way to nucleosides with an oxabicyclo[3.3.0]octane scaffold from an advanced intermediate in the synthesis of the prostaglandin analog, Cloprostenol, C. Tanase, C. Draghici, M.T. Caproiou, L. Pintilie, S. Nita, A. Hanganu, M. Maganu, Rev. Roum. Chim., 2022, 67(4-5), 255-261, DOI: 10.33224/rrch.2022.67.4-5.04.

5. β-Ketophosphonates with Pentalenofuran Scaffolds Linked to the Ketone Group for the Synthesis of Prostaglandin Analogs, C. I. Tănase, C. Drăghici, M. T. Căproiu, A. Hanganu, G. Borodi, M. Maganu, E. Gal, L. Pintilie, Int. J. Mol. Sci., 2021, 22, 6787, doi.org/10.3390/ijms22136787.

6. When detection of dairy food fraud fails: An alternate approach through proton nuclear magnetic resonance spectroscopy, A. Hanganu, Nicoleta-Aurelia Chira, J. Dairy Sci., 2021, 104 (8), doi.org/10.3168/jds.2020-19883.

7. Synthesis, In Silico and In Vitro Evaluation of Antimicrobial Features of New 4-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]benzoic Acid Derivatives, T. V. Apostol, M. C. Chifiriuc, C. Draghici, L. I. Socea, I. G. Marutescu, O. T. Olaru, G. M.  Nitulescu, E. M. Pahontu, G. Saramet, S. F. Barbuceanu, Molecules, 2021, 26, 5107, doi.org/103390/molecules26165107.

8.  New Benzo- and Dibenzo-Crown Ethers with (Azulen-1-yl)Vinyl Substituents, L. Birzan, V. Tecuceanu, M. Cristea, C. C. Draghici, A. Hanganu, A. C. Razus Rev. Chim., 2020, 71 (12), 1-9, doi.org/10.37358/RC.20.12.8381.

9. Improving the Voltammetric Determination of Hg(II): A Comparison Between Ligand-Modified Glassy Carbon and Electrochemically Reduced Graphene Oxide Electrodes, M. D. Raicopol, A. M. Pandele, C. Dascalu, E. Vasile, A. Hanganu, G. G. Vasile, I. G. Bugean, C. Pirvu, G. Stanciu, G. O. Buica, Sensors, 2020, 20 (23), 6799; doi:10.3390/s20236799.

10. New Substituted New Substituted Benzoylthiourea Derivatives: From Design to Antimicrobial Applications, C. Limban, M. C. Chifiriuc, M. T. Caproiu, F. Dumitrascu, M. Ferbinteanu, L. Pintilie, A. Stefaniu, I. M. Vlad, C. Bleotu, L. G. Marutescu, D. C. Nuta, Molecules, 2020, 25(2), 1478, doi:10.3390/molecules250071478.

11. New HSV-1’- anti-viral 1’-Homocarbocyclic Nucleoside Analogues with an Optically Active Substituted Bicyclo[2.2.1]Heptane fragment as a Glycoside Moiety, C. Tanase, C. Draghici, A. Hanganu, L. Pintilie, M. Maganu, A. Volobaeva, E. Sinegubova, V. Zarubaev, J. Neyts, D. Jochmans, A. Slita, Molecules, 2019, 24 (13), 2446, DOI:10.3390/molecules24132446.

12. New flexible molecular probes bearing dansyl and TEMPO moieties for host–guest interactions in solution and gels, S. Mocanu, I. Matei, A. Leonties, V. Tecuceanu, A. Hanganu, Z. Minea, A. Stancu, E. I. Popescu and G. Ionita, New J. Chem., 2019, 43, 11233-11240, DOI: 10.1039/c9nj01554j.

13. “Secondary Compounds in the Catalytic Hydrogenation of Enone and Allylic Alcohol Prostaglandin Intermediates: Isolation, Characterization, X-Ray Crystallography C. I TanaseF. G. CocuC. DraghiciA. HanganuL. PintilieM. Maganu,  C. V. A. Munteanu,   S. Sova , New J. Chem., 2019, 1-18, DOI: 10.1039/C9NJ01186B.